November Love

posted on 24 Mar 2011 09:23 by satikar-bo-poem

เข็มนาฬิกาหมุนขวาอย่างที่เคย

ฉันและเธออาจเฉยเมยกับเรื่องแบบนี้

เพราะหันมองก็ยังเห็นกันเหมือนทุกที

และบางทีเราก็ไม่ใส่ใจกับเวลา......

เราอาจจะพูดคุยกันได้ยาก

หรืออาจลำบากบางเหตุผล

เราอยากเปลี่ยนเป็นใครอีกคน

เราไม่อยากเป็นคนคนเดียวกัน...............

บางทีอยากอยู่กับอดีต

บางทีอยากวิ่งหนีไปข้างหน้า

บางทีไม่อยากถูกจับตา

บางทีเราก็เหงาสุดหัวใจ...................

มองเห็นใครอีกคนที่เราหวัง

มองเห็นตัวเรานั้นที่สับสน

มองเห็นคนที่ทำให้อดทน

มองเห็นคนที่อยู่ข้างๆกัน......

ท้องฟ้าเปลี่ยนสีไปอีกครั้ง

ความหวังยังมีอย่างแรงกล้า

บางสิ่งไม่อยากพูดออกมา

ปรารถนาจะไขว่คว้ากันและกัน.....

เรายังรักกันเหมือนเดิมพูดได้ไหม?

เรายังมีความผูกพันดึงเราไว้

เรายังมีคนที่เราต้องห่วงใย

เรายังมีกำลังใจคอยให้กัน....

มองดูแหวนวงเดิมทีแสนคับ

มองดูความอึดอัดในปัญหา

มองเห็นความสุขและน้ำตา

มองดูภาพบนฝาที่คู่กัน........

หัวใจอาจจะเต้นอย่างเหนื่อยอ่อน

โอกาสอาจสะท้อนภาพปัญหา

เจ็บปวดจากคนที่เย็นชา

ร้องหาศรัทธาในตัวเอง......

เราจะเริ่มต้นจากศูนย์อีกครั้ง

เราจะยังเป็นคนเดิมเราต่างรู้

เราจะยังไม่เปลี่ยนแปลงบางสิ่งอยู่

เราจะรู้อนาคตได้อย่างไร?...........

ความห่างจะก่อให้เกิดสิ่งใดบ้าง

ความต่างจะก่อให้เกิดเหตุผล

ความเหงาจะบีบเราให้อดทน

ความสับสนจะเปลี่ยนเราจนเข้าใจ.....

จงเข้าใจในโอกาสที่มีอยู่

จงรับรู้ว่าความรักมีค่ามากแค่ไหน

จงรักษาความหวังในมือที่กำไว้

จงเสียดายน้ำตาที่เคยริน.........

บอกไม่ได้ว่ายังรักกันเหมือนเดิม

บอกไม่ได้ว่าจะรออยู่ตรงนี้

บอกไม่ได้ว่ารักเราช่างแสนดี

บอกไม่ได้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นไง........

ยังคงให้ทุกสิ่งด้วยหัวใจ

ยังคงไม่มีใครแทนที่ได้

ยังคงบอกตัวเองให้เปิดใจ

ยังจำอ้อมกอดนี้ได้ไม่เคยลืม...........

Comment

Comment:

Tweet